Společnost Lesum, s.r.o. se zabývá službami pro vlastníky lesa,
správou lesních majetků, poskytování služeb odborného lesního hospodáře
a obchodem se dřevní hmotou.

Kontakt

Bc. Martin Smolík

jednatel společnosti

tel.: 608 271 954

martin_smolik@centrum.cz

Spisová značka: C 39058
vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Sídlo:
Josefa Tůmy 329
507 91 Stará Paka

IČO: 058 81 391
DIČ: CZ05881391 Právnická osoba
Číslo účtu: 115-4225720277/0100